Usluge


Ponuda i održavanje fiskalnih sistema

Ovlašteni smo serviseri i distributeri fiskalnih uređaja na teritoriji FBiH. Našim korisnicima nudimo podršku u svim fazama fiskalizacije: nabavka odgovarajućeg fiskalnog uređaja, priprema dokumentacije, fiskalizacija/defiskalizacija, obuka, tehnički pregled i održavanje fiskalnog uređaja.

Razvoj i održavanje softvera

Razvili smo vlastita softverska rješenja iz oblasti knjigovodstva i različitih poslovnih procesa. Pored toga radimo i softverska rješenja po narudžbi. U ponudi su desktop i web aplikacije bazirane na Windows platformi.

Servis računara i računarske opreme

Servisiramo računarsku opremu kupljenu kod nas ili kod trećih lica. Tehnički opremljen servis i kvalificirani iskusni serveri su garancija kvalitetne dijagnostike i rješenja problema koji se mogu pojaviti na računarskoj opremi.

Ponuda računara i računarske opreme

Nudimo orginalnu i kvalitetnu opremu poznatih svjetskih proizvođača (Intel, Asus, HP, Samsung i sl.). Za svu opremu u prodajnom programu obezbjeđujemo i orginalni potrošni materijal. Osigurano održavanje u garantnom i post-garantom periodu. Opremu prodajemo samo pravnim licima.

Vlastita softverska rješenja

U našoj ponudi su slijedeća softverska rješenja koja su rezultat vlastitog razvoja:

 • integralni programski paket robnog i finansijskog knjigovodstva
 • program za evidenciju i obračun osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • program za obračun plaća/plata
 • program za POS kase u maloprodaji
 • integralni programski paket za vođenje knjigovodstva komunalnih preduzeća
 • program za obračun i praćenje naplate općinske komunalne naknade
 • program za evidenciju prometa lijekova sa esencijalne liste ZZO-a
 • obrasci za polugodišnji i godišnji (završni) obračun
 • program za evidenciju zgrada, stanova i poslovnih prostora kojim se upravlja
 • program za praćenje kooperanata kod otkupa poljoprivrednih proizvoda
 • program za evidenciju članstva i aktivnosti kluba penzionera
 • program za evidenciju članstva i aktivnosti udruga (udruženja građana)
 • program za evidenciju članstva, aktivnosti i proizvodnje udruženja pčelara

Zašto mi?

Partnerski odnos sa korisnicima uz uvažavanje njihovih potreba, pravovremena i kvalitetna rješenja, pouzdanost i lakoća korištenja su temelji tržišnog uspjeha naših poslovnih aplikacija.