Program Atc (AuTomat Club) je namjenjen za vođenje evidencije o automatima i njihovom prometu u automat klubovima.

Omogućuje formiranje obrazaca:

  • Obrazac 19
  • Obrazac 12
  • Obrazac 13 i 14

 u XML formatu i njihovo podnošenje Poreznoj upravi FBiH elektronskim putem koristeći informacioni sistem nPIS.  

 

Preduvjeti za rad

Program radi na operativnom sistemu Windows (verzija 7 i novije).

Korištena baza za spremanje podataka je Microsoft SQL Server 14, Express edition

Biblioteka koju koristi je Microsoft .NET Framework 4.5 (SQL server za svoj rad zahtijeva još i Microsoft .NET Framework 3.5 SP1).

 

Korisnički podaci za DEMO verziju

Korisničko ime: admin

Lozinka: admin

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije