Aplikacije


Stranica 1 od 3

Program je namijenjen pravnim licima koji održavaju zgrade-upraviteljima. Osim evidencija, program formira račune/rješenja o naknadama i prati naplatu naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrada.

Logo aplikacije

Program ATC (AuTomat Club) je namijenjen za vođenje evidencije o automatima i njihovom prometu u automat klubovima.

Logo aplikacije

Program je namijenjen udrugama (udruženja građana) za praćenje članstva i aktivnosti. Udruge mogu biti raznolike: planinarsko društvo, biciklistički klub, sportski klub i sl.

Logo aplikacije

Program je namijenjen za evidenciju članstva, obračun i praćenje naplate članarine kao i praćenje ostalih aktivnosti jednog medžlisa. Uz program je razvijena i pripadna WEB aplikacija preko koje registrirani član medžlisa može pristupiti svojoj financijskoj kartici.

Logo aplikacije

Najobimniji programski paket čija je namjena vođenje robnog knjigovodstva (maloprodaja i veleprodaja) i finansijkog knjigovodstva (glavna knjiga, kupci i dobavljači, blagajna, KIF, KUF, PDV prijava i fakturisnje).

Logo aplikacije

Program je namjenjen preduzećima koji vrše otkup ili imaju zajedničku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sa kooperantima. Evidentira se zaduženi repromaterijal, otkupljeni proizvodi po količini i vrsti i finansijski promet po kooperantima.

Logo aplikacije

Stranica 1 od 3