Poziv obveznicima fiskalizacije i ovlaštenim servisima fiskalnih proizvoda


Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu.

28.jan.2021. 16:45

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja,

uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da

sami izvrše provjeru prenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH.

Analizom prenosa podataka s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave FBiH utvrđeno je da jedan broj

obveznika fiskalizacije ne vrši dnevno prenos podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave Federacije

BiH. Stoga podsjećamo porezne obveznike da je članovima 44. i 45. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene

novine FBiH“, broj: 81/09) i članovima 33. i 36. Pravilnika o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH’’, broj:

50/20 i 92/20), propisano da ukoliko je bilo prometa obveznik je dužan da na kraju dana pošalje dnevni izvještaj i

podatke o svim izdanim fiskalnim računima, odnosno da osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja

pomoću terminala i prenos očitanih podataka iz fiskalne memorije na server Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava FBiH je omogućila poreznim obveznicima da mogu izvršiti provjeru javljanja i prenosa podataka

s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PU FBiH, na

linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/5 .

S obzirom na to da cilj Porezne uprave FBiH nije kažnjavanje obveznika već razvoj partnerskih odnosa pozivamo

porezne obveznike da najkasnije do 05.02.2021. godine sami izvrše provjeru da li je njihov promet prenesen na

server Porezne uprave FBiH i nepreneseni promet prenesu na server Porezne uprave.

U cilju sprečavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno

ispunjavaju svoje porezne obaveze Porezna uprava FBiH će istekom datog roka izvršiti provjere prenosa

podataka na server Porezne uprave FBiH i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju

poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da je za slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prenosa

dnevnih izvještaja na server PU FBiH, članom 52. stav 1. tačka m. Zakona o fiskalnim sistemima za obveznika -

pravno lice - propisana sankcija u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 1.000

KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u

naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz

člana 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionisani zakonom propisanim kaznama u iznosu od

2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorno lice u pravnom licu - ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu

od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM.

Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stava 1. ovog člana u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane

obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo, da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i

podnošenjem lažnih finansijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u

vezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz člana 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz člana 276. Krivičnog

zakona FBiH.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH