Program je namjenjen preduzećima koji vrše otkup ili imaju zajedničku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sa kooperantima. Evidentira se zaduženi repromaterijal, otkupljeni proizvodi po količini i vrsti i finansijski promet po kooperantima. 

Glavni moduli programa su:

  • modul šifarnika (sabirna mjesta, kooperanti, repromaterijal, poluproizvodi, gotovi proizvodi, dobavljači.)
  • modul za evidenciju prometa repromaterijala (kalkulacija-ulaz/zaduženje kooperanta/povrat od kooperanta, otpis, povrat dobavljaču, kartica, lager lista)
  • modul za evidenciju prometa poluproizvoda (ulaz od kooperanta, izdatnica u proizvodnju, otpremnica kupcu, otpis, kartica poluproizvoda, kartica kooperanta)
  • modul za evidenciju gotovih proizvoda (ako se poluproizvodi klasiraju u gotove proizvode)
  • modul za evidenciju finansijskog prometa (obaveze i plaćanja kooperantima)
  • modul podešenja (podešenja parametara rada programa)

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije