Najobimniji programski paket čija je namjena vođenje robnog knjigovodstva (maloprodaja i veleprodaja) i finansijkog knjigovodstva (glavna knjiga, kupci i dobavljači, KIF, KUF, PDV prijava i fakturisnje)

Programski paket sadrži sljedeće module:

 • modul maloprodaje sa POS kasom
 • modul veleprodaje
 • modul normativa
 • modul fakturisanja i knjižnih obavijesti
 • modul glavne knjige
 • modul salda-konti kupaca i dobavljača
 • knjiga ulaznih faktura (KUF)
 • knjiga izlaznih faktura (KIF)
 • PDV prijava
 • modul blagajne
 • modul za ispis naloga za plaćanje (virmana)
 • modul provjera konzistentnosti knjiženja
 • modul za podršku prijenosnom terminalu
 • modul za ispis naljepnica i bar kodova
 • modul šifarnika

Opis izmjena

Ispravljena greška kod knjiženja otpremnice iz MP (dokument 7) u TKM ako je sa nje formiran račun u poslovne ili vanposlovne svrhe

 

Opis izmjena

Ispis POS računa na A4 format: Način plaćanja ne ispisuje u podnožju raluna već u prostoru napomene

 

Opis izmjena

Na računu se ispisuje mjesto isporuke u polju adrese kupca ako je ispunjen slijedeći uvjet:

- na otpremnici iz prometa VP treba navesti poslovnu jedinicu kupca čiji podaci će se onda ispisati u rubrici MJESTO ISPORUKE

Opis izmjena

Izvještaj o prometu artikala po kupcima u veleprodaji se može izvesti u CSV datoteku radi dalje obrade u Excel-u

 

Opis izmjena

Ispravljena greška koja se javljala tokom knjiženja računa i knjižnih obavijesti u promet kupaca

Opis izmjena

Izvještaj o prometu povezanih lica

Izvještaj o sumnjivim i spornim potraživanjima

Izvoz podataka u JSON  datoteke

Opis izmjena

Forsirano otvaranje ladice za novac za HCP i TRING fiskalne pisače

Opis izmjena

Ispravljena greška na ispisu izvještaja iz TKM - ispisivao se isti dobavljač kod svih stavki

Opis izmjena

Kod ispisa naljepnica na laserski pisač veličina fonta prvog reda ispisa je uvećana za 20%

U podešenjima tekstova na računima može se izabrati šifra teksta koja će se početno nuditi pri formiranju računa

Ispravljena greška kod ispisa obavijesti o usaglašenju dobavljačima

 

Opis izmjena

Mogućnost knjiženja salda veza otvorenih stavki na početni nalog sljedećeg obračunskog perioda prometa kupaca i dobavljača

Opis izmjena

Tretman količine na izlazu iz maloprodaje u slučaju da je nedostaje na lageru

 

Opis izmjena

Mogućnost automatske zamjene šifre organizacione jedinice kod MP kalkulacija

Mogućnost automatskog upisa minimalne zalihe za sve artikle u šifarniku

Opis izmjena

Mogućnost forsiranja istog broja naloga u prometu kupaca/dobavljača kao u glavnoj knjizi

Automatsko podešenje datuma DPO pri promjeni kupca i/ili datuma računa pri formiranju i editovanju računa

Opis izmjena

Omogućen ispis cijene artikla na talonu

Na POS kalkulatoru (sa F12) omogućeno da se popust odbije od unešenog iznosa

Opis izmjena

Automatski upis broja dana DPO u poslovnim partnerima i postotka popusta u potrošačima

 

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije