Program je usko specijaliziran za obradu podataka o stalnim sredstvima firme. Osim što obezbjeđuje evidenciju stalnih sredstva, omogućuje obračun amortizacije za proizvoljan vremenski period. Po potrebi se može izvršiti i obračun revalorizacije stalnih sredstava.

Program je izrađen za DOS platformu, tako da je vrlo stabilan i ne zahtijeva velike računarske resurse (radi pod svim verzijama operativnog sistema Windows, 32-bitne verzije) 

Opis izmjena

Obračun amortizacije od datuma stavljanja u upotrebu osnovnog sredstva

Ispis liste promjena vrijednosti osnovnih sredstava u datom periodu

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije