Program je razvijen za potrebe općinskog komunalnog stambenog fonda. Formira rješenja i račune za komunalnu naknadu pravnim i fizičkim licima (obveznicima). Prati naplatu komunalne naknade.

Program sadrži sljedeće module:

 

  • modul šifarnika
  • modul fakturisanja komunalne naknade pravnim licima
  • modul fakturisanja komunalne naknade fizičkim licima
  • modul formiranja rješenja pravnim licima
  • modul formiranja rješenja fizičkim licima
  • modul praćenja finansijskog prometa obveznika (pravnih i fizičkih lica)
  • modul izvještaja (fakturisana i naplaćena realizacija)

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije