Program Bilance je primarno namjenjen za popunu obrazaca godišnjeg/polugodišnjeg obračuna. Podaci se čitaju iz knjigovodstvenog programa Com_Soft-a (ROB ili MFP) i upisuju se u pripremljenu Excel datoteku u kojoj su formirani propisani obrasci završnog obračuna.

Od verzije 2.0. se u istoj Excel-ovoj datoteteci  s obrascima formiraju i popunjavaju radni listovi za Afip izvještaj. Ti radni listovi su: #BS_A, #BS_P, #BU, #PPP, #GT_1, #GT_2, #IPK i #ANEX.

 

Preduvjeti za rad

  • instaliran knjigovodstveni program (ROB ili MFP) na lokalnom računalu ili na računalu kojem se može pristupiti preko lokalne računarske mreže
  • verzija knjigovodstvenog programa prilagođena fiskalnim uređajima i omogućena definicija analitičkih konta na koja se knjiži ispravka vrijednosti (u kontnom planu)
  • instaliran Microsoft NET Framework 4.0 na računalu na kom se instaliraju Bilance
  • instaliran program Bilance.exe
  • formirana Excel datoteka sa pripremljenim obrascima 

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije